Plens municipals

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Celebrar sessió ordinària el PRIMER dimarts de cada 3 mesos, a les 19.00 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se dins el marge del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

Convocatòries:

DECRET ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI 07032023 pdf

2022

ACTA PLE EXTRAORDINARI 24012022pdf

ACTA PLE EXTRAORDINARI 01022022 pdf

ACTA PLE ORDINARI 01032022_compressedpdf

ACTA PLE ORDINARI 07062022_compressed pdf

ACTA PLE ORDINARI 06092022_compressed pdf

ACTA PLE EXTRAORDINARI 15112022pdf

ACTA PLE ORDINARI 20122022_compressedpdf

2021

2020

2019

2018

2017

2016


2015


2014