Reglament de participació en les fires de Setcases: Any 2023

REGLAMENT PARTICIPACIÓ FIRES SETCASES

⇒ A causa de l’actual situació, l’Ajuntament de Setcases delimita el nombre de parades del mercat d’artesans. Ja es poden presentar inscripcions. L’Ajuntament escollirà les parades segons ordre d’inscripció, tipologia de productes i nombre de vegades que ha participat en les fires del poble.

FIRES, DATA, HORARI I SITUACIÓ:

 • Horari: de 09:30 h a 19:00 h.
 • Fira de les Herbes: 17 de juny de 2023.   INSCRIPCIÓ OBERTA A PARTIR: 01/05/2023.
 • Cap de Setmana Ramader:  29-30 de juliol de 2023. INSCRIPCIÓ OBERTA A PARTIR: 26/06/2023
 • Fira del Bolet: 16 – 17 de setembre de 2023.  INSCRIPCIÓ OBERTA A PARTIR: 16/08/2023

SOL·LICITUDS i TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:

 • Les sol·licituds, d’acord el model d’instància facilitat per l’organització, s’hauran de presentar a través del correu electrònic info@setcases.cat dins del termini establert, i hauran d’anar acompanyades per la declaració responsable i la documentació requerida.
 • Les sol·licituds presentades fora d’aquesta data quedaran en llista d’espera.
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDSDATA
Fira de les herbesDe 01 de maig a 04 de juny de 2023
Cap de Setmana RamaderDel 26 de juny al 20 de juliol de 2023
Fira del BoletDel 16 d’agost al 4 de setembre de 2023

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:


RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • L’Ajuntament de Setcases resoldrà les sol·licituds presentades segons la data de presentació, els productes exposats, la superfície desitjada i disponible i l’antiguitat de participació de l’empresa en altres edicions de la Fira.

UBICACIÓ DE LES PARADES SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ PARADES:

⇒ ATENCIÓ: L’Espai i parades en el plànol es redistribuiran per tal d’adaptar les parades a les mesures de seguretat necessàries per a l’emergència sanitària.

 • Un cop presentada la instància de participació, i per ordre de registre, l’organització es posarà en contacte amb el firaire via email, i li comunicarà el número de parada que li pertoca. La ubicació de cada parada es realitzarà segons el firaire hagi escollit la tarifa A o la tarifa B, els espais disponibles en aquell moment, la tipologia de producte i els metres sol·licitats.
 • Un cop esgotat l’espai a la Tarifa A es col·locaran la resta de parades a la Tarifa B, seguint els mateixos criteris abans esmenats.
 • No es podrà modificar la ubicació adjudicada.
 • PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PARADES A TARIFA A o TARIFA B (només per escollir TARIFA A/COLOR VERD o TARIFA B/COLOR TARONJA).

TARIFES OFICIALS I CONDICIONS DE PAGAMENT (Vegeu Plànol)

ORDENANÇA: PREUS PARTICIPACIÓ FIRES SETCASES

ESPAIS AMB TARIFA AESPAIS AMB TARIFA B
FIRA DE LES HERBES – juny10 € / metre lineal8 € / metre lineal
CAP DE SETMANA RAMADER- juliol16 € / metre lineal12 € / metre lineal
FIRA DEL BOLET – setembre20 € / metre lineal16 € / metre lineal

PAGAMENT:

 • Una vegada confirmada l’acceptació de la inscripció i la ubicació, caldrà efectuar el pagament en el termini màxim de 3 dies hàbils posteriors, al número de compte:

CaixaBank ES39  2100  8153  4023  0005  1577.    

Titular: Ajuntament de Setcases

 • S’haurà d’enviar el comprovant del pagament al correu: info@setcases.cat
 • Aquests diners no es retornaran quan la persona inscrita i admesa no assisteixi a la Fira.
 • En el cas de no presentar el comprovant de pagament dins del període establert, s’entendrà que el marxant renuncia a la seva participació en la Fira.
DATA LÍMIT PAGAMENT
FIRA DE LES HERBES – juny3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada
CAP DE SETMANA RAMADER- agost 3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada
FIRA DEL BOLET – setembre3 dies hàbils posteriors a la confirmació de la ubicació triada

MUNTATGE I DESMUNTATGE:

 • El muntatge de les parades es realitzarà a partir de les 8 h del matí, tenint present que a les 10.00 hores caldrà que tot estigui preparat (amb els vehicles fora) per obrir la Fira al públic.
 • El desmuntatge de les parades iniciarà a partir de les 19 hores el dissabte i les 18:30 h el diumenge (segons afluència del públic).

NETEJA i MESURES DE SEGURETAT COVID:

 • La neteja i les mesures de seguretat i higiene de l’espai que ocupi la parada anirà a càrrec del marxant.

PRODUCTES EXPOSATS A LA VENDA:

 • Els marxants no poden exhibir o vendre productes diferents dels detallats a la sol·licitud d’inscripció essent aquests no autoritzats per part de l’organització.
 • Es prohibeix expressament l’exposició de productes o materials que molestin a altres expositors o al públic en general, així com elements perillosos, insalubres o que puguin fer malbé les instal·lacions.
 • Donada la característica del municipi, es prohibeix la venda d’embotits i mel.

ACOTAMENT DE LES PARADES QUE VENGUIN UN MATEIX PRODUCTE:

 • L’Organització es reserva el dret d’acotar el nombre de parades que venen un producte similar, per tal d’assegurar que tothom tingui la seva quota de mercat.

ES FA SABER:

 • L’Ajuntament de Setcases informe que no hi ha vigilància ni diürna ni nocturna.
 • L’Ajuntament de Setcases està facultat per decidir en tot allò que no estigui previst en aquesta normativa.
 • L’Ajuntament de Setcases es reserva el dret de fer modificacions que consideri oportunes en aquestes condicions per tal de contribuir a la millora de les fires, així com de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.
 • Les parades que pel seu funcionament necessitin corrent elèctric ho hauran de sol·licitar a la instància d’inscripció, si no no es disposarà d’aquest. Cal portar allargo.
 • Tots els marxants, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar en la Fira, queden obligats a sotmetre’s al present Reglament de participació.
 • No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període d’inscripció.