Refugi de Pescadors

NORMATIVA D’ÚS DEL “REFUGI DE PESCADORS” DE SETCASES

refu4petit

DESCRIPCIÓ

• Aforament: 10 persones.refu1petit
• Edifici en una sola planta d’uns 50 m², formats per una única estança. No disposa de llum, aigua ni serveis sanitaris
• Pot ser utilitzat amb la finalitat de pernoctació. Els usuaris han de portar el material necessari per poder dormir (sacs de dormir).
• La durada màxima de l’estada serà d’una nit. En casos excepcionals podria allargar-se l’estança, prèvia sol•licitud.
• El refugi estarà obert tot l’any, excepte actuacions o raons climatològiques i de seguretat.

SOL·LICITUT D’ÚS

• L’ús del refugi és gratuït.
• Cal adreçar una sol•licitud telemàtica a l’Ajuntament de Setcases
http://webspobles2.ddgi.cat/setcases/refugi-de-pescadors/ amb un termini màxim de tres mesos i mínim de quinze dies previs a la seva utilització, on constaran les dades personals del sol•licitant i l’entitat que representa, el nombre de persones que volen utilitzar el refugi i les dates d’utilització.
• Un cop autoritzat l’ús, la persona responsable i la sol•licitant hauran de signar la normativa acceptant totes les condicions imposades i dipositar una fiança de 150 euros que es retornaran en cas de no detectar-se cap incompliment de la normativa.
• És obligatori notificar qualsevol canvi de les dades expressades a la sol·licitud.

CLAUSrefu2petit

• El dia d’utilització, la persona responsable les recollirà als llocs de previstos de 9:30 a 20:00, i les retornarà al mateix lloc l’últim dia autoritzat abans de les 10:00.

CONDICIONS D’ÚS

La persona responsable s’ha de comprometre a complir els següents requeriments:
• Vetllar per la seguretat del refugi.
• Responsabilitzar-se de les claus del refugi.
• Tancar el refugi sempre que es realitzin activitats a fora.
• Un cop acabada l’estada, tancar amb clau i deixar les finestres i els portells tancats.
• Retornar les claus del refugi quan s’hagi acabat l’estada.
• Respectar l’entorn i col•laborar en les bones pràctiques ambientals.
• Evitar els renous estridents d’aparells musicals dins i fora de les instal•lacions.
• Netejar l’interior del refugi abans d’abandonar-lo i apagar el foc si escau.
• Recollir les deixalles i portar-les al contenidor corresponent.
• En cas de trobar el refugi en mal estat de neteja o amb desperfectes d’alguna mena,
comunicar-ho urgentment a l’Ajuntament. Si no ho fes, l’entitat o grup que hagi ocupat
el refugi en últim lloc serà considerat responsable.

• Només es podrà fer ús del refugi una vegada es tingui la corresponent autorització.
• No es pot excedir la capacitat d’usuaris del refugi.
• Els desperfectes que puguin ocasionar-se durant l’estada s’hauran de comunicar a l’Ajuntament de Setcases.
• Només es podrà encendre foc a l’exterior quan així ho indiqui la normativa vigent.
• No es permet la instal•lació de taules addicionals, tendes de campanya i altres elements no autoritzats prèviament.
• Es prohibeix la presència d’animals, a excepció de cans guia.
• L’ajuntament no es responsabilitza dels diners o objectes de valor dels usuaris.
• Si es produís qualsevol incident per ometre aquestes recomanacions, el gestor del refugi no se’n faran responsables.

MATERIAL/UTILLATGE DISPONIBLE AL REFUGI:

 • Serra d’arc
 • Destral d’estellarrefu3petit
 • Pala carbonera
 • Escombra

RÈGIM SANCIONADOR

• En cas que es produeixi l’incompliment d’alguna d’aquestes normes, el personal de l’Ajuntament de Setcases i els Agents Rurals estan facultats per adoptar les mesures que considerin oportunes.

Tots els suggeriments i comentaris que es vulguin aportar seran ben rebuts; podeu fer servir també
l’adreça de correu: info@setcases.cat


DESCARREGUEU-VOS LA NORMATIVA D’ÚS DEL REFUGI:

 1. Normativa d’ús del Refugi de Pescadors de Setcases: NORMATIVA REGUFI DE PESCADORS
 2. Resum: RESUM NORMATIVA_CATALÀ
 3. Resumen: RESUMEN NORMATIVA_CASTELLANO

CALENDARI D’OCUPACIÓ:

Podeu sol·licitar disponibilitat: Telf. 972 13 60 89 – Ajuntament de Setcases .


FEU LA VOSTRA RESERVA

 1. Comproveu l’estat d’ocupació pel dia que voleu anar al refugi.
 2. Si el refugi està lliure, ompliu una instància indicant les vostres dades de contacte, el nombre de persones que sereu i la nit que voleu reservar.  ACCÉS A LA INSTÀNCIA
 3. Un cop autoritzat l’ús, la persona responsable i la sol•licitant hauran de signar la normativa acceptant totes les condicions imposades i dipositar una fiança de 150 euros, al número de compte que us indicarà l’Ajuntament de Setcases.
 4. Un cop finalitzada l’estança i comprovat l’estat del refugi, si no hi ha cap incidència, us farem la devolució dels 150€.

logoAgricultura2