Projectes 2021

Projecte: Tancaments dependències de les oficines de l'ajuntament de Setcases

Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i cultural de la Diputació de Girona Any 2021.

Projecte: Tancament de zones i espais municipals

Import de la subvenció: 18.358,60€

Actuacions portades a terme:

  • Tancament oficines de l’ajuntament de Setcases
  • Tancament arxius municipals

Cost total de l’actuació:

 

 

 

Actuació: Actualització i disseny d'un mapa guia dels senders de Setcases i dins del Parc Natural

– Projecte: Elaboració, disseny, impressió i difusió mapa guia Parc Natural a Setcases

– Subvenció sol·licitada: Subvencions als espais naturals de Catalunya, any 2022. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

– Pressupost de l’actuació: 4.999,75€

– Imports de la subvenció atorgada:

    • 2.564,86 euros a càrrec de la partida AG11D/460000100/5510 (57%) del DACC
    • 1.934,89 euros a càrrec de la partida AG11D/460000100/5510/0042 FEADER (43%)
    • Import total subvencionat: 4.499,75 euros total

 

 

 

Projecte: Instal·lació punt de càrrega vehicle elèctric programa Moves II

– Projecte: Implementació d’infraestructura punt de càrrega vehicles elèctrics 2021

– Subvenció sol·licitada: Subvencions pel programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 523447) Institut Català d’Energia (ICAEN) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

– Import de la subvenció atorgada: 3.596,60€

– Cost pressupostat de l’actuació: 8.991,51€